Privacy- en cookiebeleid Tetranet

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die TETRANET BV (hierna: “Tetranet”) verwerkt van gebruikers van diensten van Tetranet en bezoekers aan haar website op tetranetvision.nl.
Indien u persoonsgegevens aan Tetranet verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy- en cookiebeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Tetranet ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze plaats laat Tetranet u weten welke gegevens zij verzamelt als u de website van Tetranet gebruikt, waarom Tetranet deze gegevens verzamelt en hoe Tetranet omgaat met uw persoonsgegevens. Tevens wil Tetranet u informeren over wat zij met persoonsgegevens doet en waar u toestemming voor kunt verlenen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van Tetranet. Tetranet is niet verantwoordelijk is voor het privacy- en cookiebeleid van sites en bronnen van derden die op haar site worden vermeld.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website en diensten van Tetranet. Ook wanneer u offline gegevens deelt met Tetranet, gaat u akkoord met dit privacy- en cookiebeleid.

Tetranet respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u niet met dit privacy- en cookiebeleid akkoord wenst te gaan, verzoekt Tetranet u het gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het u ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval u deze geaccepteerd hebt.

Tetranet bv is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Tetranet bv is gevestigd aan Soetendaal 12, 5821BL Vierlingsbeek, telefoonnummer +31 634198535, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 16062217.
M.H.M. Verdonschot is de Functionaris Gegevensbescherming van Tetranet. Zij is te bereiken via e-mail marga@tetranetvision.nl

2. Welke gegevens verwerkt Tetranet en voor welk doel

2.1 Persoonsgegevens en gegevens

In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe Tetranet omgaat met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van onze website en bij gebruikmaking van onze diensten (online & offline). De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelt Tetranet alle gegevens die u als persoon identificeren. Tetranet vraagt u niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of burgerservicenummer, en slaat deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mag Tetranet vrij verzamelen en verwerken, maar Tetranet behandelt deze met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens worden door Tetranet verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Tetranet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

De via e-mail en door derden verstrekte gegevens:
– Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
– Kopij
– (Inlog)gegevens van database, directadmin, ftp van de te maken/onderhouden site

2.2 Tetranet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de functie en de werking van de eigen website op https://tetranetvision.nl en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op haar site.
– Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website.
– Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website. Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau) en om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type gebruiken we om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan onze website aan te kunnen bieden.

De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

De via e-mail en door derden verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Persoonlijke informatie en aangeleverde kopij blijven vertrouwelijk. Tetranet bv verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, (inlog)gegevens nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever, zoals noodzakelijk bij de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting  en om een website in opdracht op te kunnen bouwen en in te kunnen richten. Persoonlijke informatie en aangeleverde kopij blijven vertrouwelijk.

Er is bij Tetranet geen sprake van besluiten via geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tetranet) tussen zit.

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tetranetvision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Communicatie

Op de website van Tetranet kunt u veilig navigeren omdat gebruik gemaakt wordt van de Secure Socket Layer. Te herkennen aan een groen slotje met ‘https’ in de adresregel.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Deze website heeft geen contactformulier noch enig ander formulier voor bezoekers om in te vullen. Contact is alleen mogelijk via het versturen van een e-mail. Wanneer u e-mail of andere berichten naar Tetranet verzendt, is het mogelijk dat Tetranet die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen onder een beveiligde https-verbinding op een beveiligde server van een derde partij, te weten Reviced Cloud Services. Tetranet zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken.

2.4 Social media

Op deze site van Tetranet staat een verwijzing naar de facebookpagina van Tetranet, het Google-account van Tetranet, het twitteraccount van Tetranet en het LinkedIn-account van M.H.M. Verdonschot. Dit doet Tetranet om specifieke content van haar website te delen via social media en vice versa om de bezoekers aan deze website optimaal te kunnen informeren met actuele informatie. Tetranet gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde.
Lees de privacyverklaringen van Facebook, Google, Twitter en LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Hieronder voor alle gemak, de link naar hun privacyverklaring:

Tetranet gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid tenzij Tetranet van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag stelt aan Tetranet.

3. Bewaartermijn

Tetranet bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door Tetranet verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Tetranet verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Delen van persoonsgegevens met derden

Tetranet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tetranet gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4.3 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies deze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u niet wilt dat u herkend wordt/getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen en ook op de website van ConsuWijzer treft u meer informatie over cookies.

Tip:
Op de site van de consumentenbond vindt u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

4.4  Links naar websites

Op deze website van Tetranet staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als Tetranet denkt dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.Tetranet heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Tetranet raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tetranet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tetranetvision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Tetranet zal uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact

Tetranet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tetranet hoopt dat u haar zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en haar toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met Tetranet. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tetranetvision.nl

6 Veranderingen

Deze privacy & cookie verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookie & privacy verklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.